osnovna Strana 7

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

06 oktobar, 2018 |

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA („SL. GLASNIK RS“, BR. 54/2019) + CD sa modelima novih i usklađenih akata Konkretno rešenje za primenu izmenjenog postupka izvršenja i obezbeđenja Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 106/2015, 106/2016-aut. tumačenje, ...

Čitaj dalje

Zakon o parničnom postupku

04 oktobar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 72/2011, 49/2013-OUS, 74/2013-OUS, 55/2014, 87/2018 i 18/2020 NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 18/20, koje su u primeni od 11. marta 2020. god. ...

Čitaj dalje

Zakonik o krivičnom postupku

18 septembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021-OUS i 62/2021-OUS NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno sa Odlukom Ustavnog suda IUz-96/2015 („Sl. glasnik RS“, br. 62/21), koja je u primeni od ...

Čitaj dalje

Krivični zakonik

03 septembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016. Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Krivični zakonik je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019 NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno sa ...

Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: