osnovna

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

19 oktobar, 2022 |

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama Prosvetni Pravni Savetnik - Specijal namenjen vaspitno-obrazovnim ustanovama Webinar – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 55/2013, 101/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 129/2021 i 129/2021-dr.zakon NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno sa ...

Čitaj dalje

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

19 oktobar, 2022 |

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama Prosvetni Pravni Savetnik - Specijal namenjen vaspitno-obrazovnim ustanovama Webinar – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 55/2013, 101/2017, 27/2018-dr.zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021 i 129/2021-dr.zakon NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno ...

Čitaj dalje

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

19 april, 2022 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 6/2020 od 24. januara 2020. god. NAPOMENA: Ovaj zakon se primenjuje od 1. februara 2021. god. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite ...

Čitaj dalje

Kratak vodič za pojašnjenje obaveza u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

19 april, 2022 |

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama Prosvetni Pravni Savetnik - Specijal namenjen vaspitno-obrazovnim ustanovama Webinar – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja U skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) sva privredna društva dužna su da donesu i dostave nadležnom arhivu ...

Čitaj dalje

Nova pravila konkursa („Sl. glasnik 129/2021) u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i stari problemi

06 april, 2022 |

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama Prosvetni Pravni Savetnik - Specijal namenjen vaspitno-obrazovnim ustanovama Webinar – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) doneo je brojne novine. Jedna od značajnih a koja ...

Čitaj dalje

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa u ustanovama obrazovanja

23 septembar, 2021 |

Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno-vaspitnim ustanovama Prosvetni Pravni Savetnik - Specijal namenjen vaspitno-obrazovnim ustanovama Webinar – Sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Na ovom mestu pozabavićemo se konkursom kao načinom zasnivanja radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Skrećemo pažnju da je konkurs u skladu sa čl. 152. ...

Čitaj dalje

Zakon o javnim nabavkama

27 januar, 2020 |

Rešenje za sigurno sprovođenje postupaka javnih nabavki Specijal Javne nabavke Bilten Javnih nabavki – Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki Najnoviji broj časopisa Bilten Javnih nabavki – sadržaj broja 9. Računarska greška u javnim nabavkama Stevan Radunović, predsednik Udruženja profesionalaca u oblasti javnih nabavki Republike Srbije RAČUNSKA GREŠKA U JAVNIM NABAVKAMA Uvod Obavezan deo ...

Čitaj dalje

Izmena i dopune odredbi o pečatu, posebnih dužnosti i novine za javna akcionarska društva

13 maj, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Vaš lični pomoćnik u primeni propisa Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018, a primenjuje se od 9. decembra 2018. godine. ...

Čitaj dalje

Tužba radi pobijanja odluke skupštine akcionarskog društva

13 maj, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije PRIVREDNOM SUDU U (mesto)   TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).1   TUŽENI: (puno poslovno ime ...

Čitaj dalje

Uslovi postojanja solidarne odgovornosti poslodavca sledbenika u zavisnosti od vrste statusne promene

13 maj, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije POSLODAVAC SLEDBENIK NIJE OVLAŠĆEN DA MENJA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH KOJE PREUZIMA, ALI POSTOJI OPRAVDANA POTREBA DA SA ZAPOSLENIMA ZAKLJUČI ANEKSE ...

Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: