osnovna

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2019. godine

21 februar, 2019 |

Svi modeli akata usklađeni sa najnovijim izmenama i Detaljna tumačenja u vidu prikaza i komentara Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS, br. 10/2019) Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina + Aneks – nove izmene iz „Sl. glasnika RS“, br. 10/2019 ...

Čitaj dalje

Rok za izjašnjavanje izvršnih poverilaca o sprovođenju izvršenja

18 februar, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije SVI IZVRŠNI POVERIOCI SU MORALI DA POSTUPE PO ČLANU 547. NOVOG ZIO, AKO JE IZVRŠNI POSTUPAK U TOKU, BEZ OBZIRA DA LI JE IZVRŠITELJ IMENOVAN ILI NIJE ZA PODRUČJE ODREĐENOG IZVRŠNOG SUDA. U SLUČAJU DA SE IZVRŠNI ...

Čitaj dalje

Prikaz Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

30 januar, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Vaš lični pomoćnik u primeni propisa Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U „Sl. glasniku RS“, br. 41/2018 objavljen je Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: zakon) kojim se uređuje uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja ...

Čitaj dalje

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

30 januar, 2019 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Propis Soft – Poslovni Pravni Pomoćnik Vaš lični pomoćnik u primeni propisa Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 41/2018 od 31. maja 2018. god. NAPOMENA: Ovaj zakon se primenjuje od 8. juna 2018. god. Predmet ...

Čitaj dalje

Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U praksi se često kao sporno postavlja pitanje kako postaviti tužbeni zahtev u situaciji kada tužilac nije siguran da li je pravni ...

Čitaj dalje

Nasleđivanje poreskog duga

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Sva prava preminulog fizičkog lica – poreskog obveznika koja su podobna za nasleđivanje prelaze na njegove naslednike, a dugove tog lica do visine vrednosti nasleđene imovine, uključujući i neizmirenu obavezu po osnovu poreza, ispunjavaju njegovi naslednici u ...

Čitaj dalje

Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku?

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U skladu sa tendecijom usklađivana zakonodavstva sa pravnim sistemom Evropske unije donet je i novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016),  iako je njegov prethodnik opstao dosta dugo i pokazao se dosta dobro ...

Čitaj dalje

Pravo na porodičnu penziju vanbračnog partnera

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije Vanbračni partneri nikada nisu imali direktno propisano pravo na porodičnu penziju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, mada (po tumačenju autora ovog teksta) postoji zakonski osnov za to, ako se šire tumači zakon. Krenimo redom. Zakon ...

Čitaj dalje

Nastupanje i početak toka apsolutne zastarelosti vođenja prekršajnog postupka

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U praksi se pojavilo kao sporno pitanje da li apsolutna zastarelost vođenja prekršajnog postupka nastupa istog datuma kada je prekršaj izvršen ili protekom onoga dana poslednjeg meseca, odnosno godine, koji po svom broju odgovara danu kada je ...

Čitaj dalje

Procedura za priznavanje stranih školskih isprava

12 novembar, 2018 |

Stručno štampano izdanje, časopis "Advokatska kancelarija" Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije U okviru ovog teksta pružićemo informacije u pogledu procedura priznavanja stranih školskih isprava u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, objavljenih na sajtu Ministarstva prosvete, ...

Čitaj dalje

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: