• Početna
 • Aktuelno
 • Značajne novine kod postupka registracije u Agenciji za privredne registre

Značajne novine kod postupka registracije u Agenciji za privredne registre

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 31/2019 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji se primenjuje od 7. maja 2019. godine, koji donosi znčajane novine u postupku registracije, odnosno podnošenja prijava APR-u, i tiču se svih privrednih subjekata.

Svi privredni subjekti moraće prilikom registracije akata, odnosno podnošenja prijava, da se prilagode, a s obzirom na brojnost ovih izmena, praktično novom postupku registracije.

Izmenjene su odredbe kojima su uređeni:

 • osnovni pojmovi u ovom zakonu,
 • lice ovlašćeno za podnošenje prijave,
 • zabeležba, odnosno upis zabeležbe,
 • način podnošenja prijave,
 • postupanje registratora po prijavi,
 • rok za odlučivanje o prijavi,
 • pravna sredstva protiv odluka registratora,
 • ništavost registracije preduzetnika,
 • i drugi bitne odredbe u vezi sa postupanjem pred APR-om.

 

DETALJNIJE


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: