• Početna
  • Aktuelno
  • Novo stručno štampano izdanje: Zatezna kamata u praksi – pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

Novo stručno štampano izdanje: Zatezna kamata u praksi – pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

Aktuelno

Zbirka zakona, odluka, pravnih shvatanja i zaključaka sudova, službenih mišljenja nadležnih ministarstava

sa komentarima spornih pitanja u vezi sa zateznom kamatom

Predstavljamo vam novo izdanje Profi Sistem Com-a „Zatezna kamata u praksi – pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom“ koje na sveobuhvatan način, iz pravnog ugla, prikazuje rešenja problema u vezi sa postojanjem prava na kamatu, početkom toka računanja kamate, obračunom kamate… i to kroz brojne konkretne primere iz prakse.

DETALJNIJE O PROIZVODU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: