• Početna
  • Aktuelno
  • Zakon o stečaju sa pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

Zakon o stečaju sa pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

Aktuelno

Autori pregleda – komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju:

V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda sudija Jasminka Obućina i

Sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 i donosi brojne značajne novine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

DETALJNIJE O PROIZVODU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: