• Početna
  • Aktuelno
  • Novo stručno štampano izdanje: Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa prikazom i komentarom izmena

Novo stručno štampano izdanje: Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa prikazom i komentarom izmena

Aktuelno

Autor prikaza i komentara: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) su brojne i ozbiljne, toliko ozbiljne da je možda bolje rešenje bilo donošenje potpuno novog zakona.

Upravo zato je i nastalo ovo izdanje, kao pomoć lakšem prilagođavanju novim pravilima izvršnog postupka, jer se radi o izmenama koje donose značajne novine u izvršnom postupku.

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: