WEBINAR – Aktivna legitimacija u postupku javne nabavke

Aktuelno

U ovom webinaru imate priliku da se upoznate sa novim stavom Republičke komisije od izuzetne važnosti za postupanje u postupku zaštite prava, a odnosi se na sledeće pitanje: Da li postoji aktivna legitimacija ako ponuđač nije osporio i stručnu ocenu sopstvene ponude, već samo ponudu izabranog ponuđača?

 

DETALJNIJE


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: