Značajne novine za privredne subjekte koje donose izmene Zakona o privrednim društvima

Najnovije pravne vesti

U „Sl. glasniku RS“, br. 44/2018 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Ovaj zakon stupio je na snagu 9. juna 2018. godine, s tim da je primena većeg dela novih odredbi odložena za 1. oktobar 2018. godine, dok se jedan deo primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Zakon je doneo značajne novine, od kojih se najvažnije odnose na:

 – Osnovne pojmove u zakonu – donošenje odluke o promeni pretežne delatnosti, podaci o licima koja se registruju, odnosno za koje postoji obaveza registracije, vreme trajanja društva, overa potpisa na osnivačkom aktu, izmene vezane za sedište društva i prijem pošte i poslovno ime, zastupanje i zastupnici, prokura, izmene u vezi sa imovinom i kapitalom društva, posebne dužnosti prema društvu…

 – Preduzetnike – šta ne mora, a šta mora sadržati poslovno ime preduzetnika, sedište preduzetnika i izdvojeno mesto obavljanja delatnosti, naknadno registrovanje početka obavljanja delatnosti, poslovođa i ostali zaposleni, nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva…

 – Ortačko društvo – ugovor o osnivanju, izmene kod prenosa udela, zastupanje, prestanak društva po odluci suda, nastavljanje društva sa naslednicima, zaštita poverilaca ortaka…

 – Komanditno društvo – jedina izmena se odnosi na prestanak statusa člana društva i prestanak društva, ali će se izmene koje se odnose na ortačko društvo primenjivati i na komanditno društvo, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

 – Društvo s ograničenom odgovornošću – izmene sadržine osnivačkog akta, dostavljanje članovima društva, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, zaštita poverilaca, suvlasništvo na udelu, sopstveni udeli društva i raspolaganje sopstvenim udelom, postupak u vezi sa pravom preče kupovine, obaveza otkupa udela, dodatne uplate i zajam društvu…

 – Akcionarsko društvo – preferencijalne akcije, utvrđivanje tržišne vrednosti akcija javnog akcionarskog društva, sadržaj osnivačkog akta, unapređenje zaštite manjinskih akcionara, zajam i davanje obezbeđenja društvu od strane akcionara, obaveza odbora direktora odnosno nadzornog odbora da poništi akcije i po tom osnovu smanji kapital društva…

Pored navedenih, izmene se odnose i na sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, posebna prava nesaglasnih akcionara, promenu pravne forme, ogranak privrednog društva, a uvodi se evropsko akcionarsko društvo i evropska ekonomska interesna grupacija i brojne druge novine.

Detaljan prikaz svih izmena i dopuna možete pročitati u okviru pravne baze Poslovni Pravni Pomoćnik.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: