Pravila postupka u sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Najnovije pravne vesti

Vrhovni kasacioni sud na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 19. juna 2018. god. doneo je zaključak u vezi sa pravilima postupka u sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku, koji se odnosi na članove 27. i 31. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl. glasnik RS“, broj 40/2015) i čl. 468. Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 72/201149/2013-OUS, 74/2013-OUS i 55/2014).

Ovaj zaključak glasi:

U sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku, u zavisnosti od visine postavljenog tužbenog zahteva, mogu biti primenjena kako pravila postupka u sporovima male vrednosti, tako i pravila opšteg parničnog postupka.

 

Kompletno obrazloženje ovog zaključka možete videti u okviru programa „Propis Soft„.

 

 

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: