Obavezno dostavljanje Poreskoj upravi podataka o skladišnim i poslovnim prostorijama

Najnovije pravne vesti

Poreski obveznici su dužni da Poreskoj upravi dostavljaju podatke o svim skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost kao i da uredno prijavljuju eventualne izmene tih podataka, počev od 27. avgusta 2018. godine.

Ova obaveza uvedena je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018), a ove konkretne izmene u primeni su od 27. avgusta 2018. godine.

Članom 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasniku RS”, br. 80/02,… i 30/2018) propisano je:

„Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da:

1) u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi;…“

 

Prečišćeni tekst Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji možete videti u okviru programa „Propis Soft“

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: