Novi neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

Najnovije pravne vesti

U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2023 objavljeni su Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini koji se primenjuju od 1. februara 2023. god.

Izdvajamo neke od novih neoporezivih iznosa:

– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada tačka 1) – 5.017 dinara;

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) – 3.012 dinara;

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) – 8.782 dinara;

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) – 50.173 dinara;

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) – 12.544 dinara;

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) – 25.085 dinara;

– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) – 87.799

Pored navedenih menjani su i drugi neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: