Izveštaj o informacijama od javnog značaja – do 31. januara!

Najnovije pravne vesti

Podsećamo vas da su organi vlasti dužni da do 31. januara 2023. godine, za prethodnu godinu, podnesu godišnji izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja o radnjama tog organa preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021).

Članom 43. Zakona propisano je da izveštaj sadrži podatke o:
1) broju podnetih zahteva, broju potpuno ili delimično usvojenih zahteva, kao i o broju odbačenih i odbijenih zahteva;
2) broju i sadržini žalbi protiv rešenja kojima se odbacuje ili odbija zahtev;
3) ukupnom iznosu naplaćenih naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja;
4) merama preduzetim u vezi sa obavezom izrade i ažuriranja informatora;
5) merama preduzetim u vezi sa održavanjem nosača informacije;
6) merama preduzetim u vezi sa obukom zaposlenih;
6a) rukovodiocu organa vlasti i ovlašćenom licu;
6b) broju podnetih zahteva koji se odnose na informacije o zdravlju stanovništva ili zaštiti životne sredine iz člana 16. stav 2. ovog zakona;
6v) broju podnetih zahteva koji se odnose na informacije o raspolaganju javnim sredstvima;
6g) broju podnetih zahteva koji se odnose na informacije iz nadležnosti tog organa vlasti.

Obrazac ovog izveštaja propisan je Odlukom o obrascu i načinu dostavljanja godišnjeg izveštaja organa javne vlasti o radnjama preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS”, br. 10/2022).


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: