Izmene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Najnovije pravne vesti

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je u „Sl. glasniku RS”, br. 123/2022 objavljen Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: Izmene).

Izmene se primenjuju od 12. novembra 2022. god.

Izmenama su izvršene značajne promene u domenu brojnih prava definisanih Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, broj 21/2015, 16/2018-sporazum, 8/2019-sporazum, 92/2020 i 27/2022-sporazum) (u daljem tekstu: PKU) u pogledu preuzimanja zaposlenih, prekovremenog rada, rasporeda korišćenja godišnjih odmora, plaćenog odsustva, neplaćenog odsustva, solidarne pomoći, jubilarne nagrade i dr.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: