Izmena pravilnika o finansiranju obrazovnih ustanova

Najnovije pravne vesti

U „Sl. glasniku RS“, br. 45/2018 objavljeni su:

1. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Najvažnije izmene koje donosi su:

– Smanjenje broja odeljenja za bropisani broj izvršilaca, odnosno izmenom broja izvršilaca – stručnih saradnika i bibliotekara,

– brisana je odredba koja se odnosila na broj izvršilaca na poslovima unosa i ažuriranja podataka u informacionom sistemu prosvete,

– Preciznije je propisan broj izvršilaca  na poslovima domara/majstora održavanja prema odgovarajućoj kvadraturi škole,

– Brisana je odredba koja se odnosila na pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima održavanja higijene za školu koja radi u dve smene sa brojem odeljenja većim od 40.

2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Izmenjeni su članovi koje se odnose na način određivanja broja izvršilaca na sledećim poslovima: direktora/pomoćnika direktora, stručnih saradnika- pedagoga i psihologa, bibliotekara, nototekara i medijatekara, izvršilaca na poslovima organizacije praktične nastave, vežbi i vežbi u bloku odnosno pomoćne nastavnike, na poslovima sekretara, domara odnosno majstora održavanja, održavanja mašina, instrumenata i instalacija i poslovima tehničara održavanja informacionog sistema i tehnologija odnosno u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane broj izvršilaca na poslovima  uzgajivača domaćih životinja, vozača-rukovaoca poljoprivrednih mašina i vozila i magacionera, održavanja higijene i dr. izmene.

3. Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.

Brisane su odredbe koje su se odnosile na broj izvršilaca na poslovima unosa i ažuriranja podataka u informacionom sistemu prosvete, održavanja higijene u zavisnosti od broja priznatih izvršilaca u nastavi a izmenjen član koji se odnosi na broj izvršilaca na poslovima domara odnosno majstora održavanja.

4. Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju.

Brisana je odredba koja se odnosila na mogućnost uvećanja broja izvršilaca na poslovima unosa i ažuriranja podataka u informacionom sistemu prosvete.

U izmene svih navedenih pravilnika koje se primenjuju počev od školske 2018/2019. god. možete ostvariti uvid u okviru pravne baze „Propis Soft“- Prosvetni Pravni Savetnik.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: