• Početna
  • Aktuelno
  • Uslovi i način ostvarivanja finansijske podrške porodici sa decom

Uslovi i način ostvarivanja finansijske podrške porodici sa decom

Aktuelno

Novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) primenjuje se od 27. jula 2018. god.
Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018, i to prava na:
1) naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
2) ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta;
3) roditeljski dodatak;
4) dečiji dodatak;
5) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja;
6) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom;
7) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl.glasnik RS”, br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010 i 27/2011 – US).

Kompletan tekst navedenog pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis Soft, a detaljan prikaz istog u drugim rubrikama na Pravnom portalu.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: