Transplantacija organa, ćelija i tkiva

Aktuelno

U „Sl. glasnik RS“, br. 57/2018 sa primenom od 2. avgusta 2018. god. objavljeni  su:
 Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, čijim stupanjem na snagu  prestaje da važi Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).
• Zakon o presađivanju ljudskih organa, . čijim stupanjem na snagu  prestaje da važi Zakon o transplantaciji organa („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).

Tekstove navedenih zakona možete pogledati u okviru baze Propis Soft.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: