• Početna
  • Aktuelno
  • Sve o novoj državnoj pomoći privredi – ko ima pravo i kako se ostvaruje?

Sve o novoj državnoj pomoći privredi – ko ima pravo i kako se ostvaruje?

Aktuelno

Poreska uprava dala je detaljno objašnjenje u vezi sa novom državna pomoći privrednim subjektima.

Naime, Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 objavljena je u “Sl. glasniku RS”, br. 11/2021, a primenjuje se od 13. februara 2021. god.

Uredbom se utvrđuje Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-, kojim se uređuje prihvatanje, način i postupak isplate, uslovi korišćenja i gubitak prava na direktna davanja, kao i pravne posledice gubitka prava na direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Detaljno je objašnjeno:

– kako se bira poslovna banka kod koje se otvara namenski račun?

– kako sepodnosi izjava prilikom opredeljivanja za isplatu direktnih davanja?

– šta je sa porezima i doprinosima koje poslodavac koji je prihvatio pomoć plaća?

 

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: