• Početna
  • Aktuelno
  • Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama

Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama

Aktuelno

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da je objavljeno Stručno uputstvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2021/2022. godini br. 153-00-10/2021-01 od 20. avgusta 2021. god., namenjeno rukovodiocima školskih uprava, članovima radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i direktorima ustanova.

Uputstvo se odnosi pre svega na formiranje radnih podgrupa, njihov sastav, kao i rok za dostavu članova svake radne podgrupe kordinatoru školskih uprava.

U uputstvu se podseća na pravila preuzimanja zaposlenih sa liste tehnoloških viškova, redosled preuzimanja, pravila konkursa, radni odnos na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu.

Stručno upustvo se odnosi i na posebnu radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Sastavni deo ovog stručnog uputstva je i uputstvo za rad radnih podgrupa na nivou školske uprave i direktora škola kao i pravila o izveštavanju o radu radnih podgrupa.

U uputstvu su definisani i sledeći rokovi:
-15. 8. – direktori ustanova dostavljaju rukovodiocu nadležne školske uprave liste zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba u tekućoj školskoj godini, kao i u prethodnom periodu i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom, kao i listu slobodnih radnih mesta;
-23.8.2021. do 15h – direktori ustanova unose podatke o slobodnim radnim mestima, tehnološkim viškovima i zaposlenima sa nepunim radnim vremenom u školskoj 2021/2022. godini i prethodnim godinama u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP);
-24.8.2021. – direktori dostavljaju radnim podgrupama nadležne školske uprave potpisane liste tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepunim radnim vremenom;
-24.8.2021. – liste se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
-25.8.2021. i 26.8.2021. – prijave zaposlenih ustanovama koji su zainteresovani da zasnuju radni odnos putem preuzimanja;
-27.8.2021. – direktori donose odluku o preuzimanju zaposlenog i do 15 h istog dana unose podatke u informacioni sistem;
-30.8.2021. i 31.8.2021. – objavljivanje novih revidiranih listi.

Uvid u celokupan tekst stručnog uputstva možete ostvariti u našoj pravnoj bazi.

Uskladite svoj rad sa zakonom uz „Propis Soft“- Prosvetni Pravni Savetnik.

 

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: