Saobraćaj U Republici Srbiji

Aktuelno

U „Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 objavljeni su:
–    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se primenjuje od 1. juna 2018. god;
–    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju koji se primenjuje od 8. juna 2018. god;
–    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji se primenjuje od 8. juna 2018. god;
–    Zakon o putevima koji se primenjuje od 8. juna 2018. god;
–    Zakon o železnici koji se primenjuje od 8. juna 2018. god.
–    Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju koji se primenjuje od 8. juna 2018. god.
–    Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema koji se primenjuje od 8. juna 2018. god.
–    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama koji se primenjuje od 8. juna 2018. god.

Tekst navedenih zakona, koje novine donose i koje propise ukidaju možete pogledati u okviru baze Propis Soft.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: