Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 59/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura, koji se primenjuje od 1. avgusta 2018. god.

Tekst navedenih izmena i dopuna pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis Soft.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: