2. broj časopisa „Prosveta u praksi“, novembar 2021.

Aktuelno

Izašao je drugi broj časopisa „Prosveta u praksi” i kao TEMU BROJA donosi tekst o uvek aktuelnoj temi naročito u doba masovnih sporova protiv obrazovnih ustanova – Dileme u vezi zastupanja obrazovno-vaspitnih ustanova pred sudom. Autor ovog komentara je Miloš Petrović.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: