1. broj časopisa „Prosveta u praksi“, septembar 2021.

Aktuelno

Prvi broj časopisa „Prosveta u praksi”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijim sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru Od kojih se veliki broj odnosi upravo na zaposlene u prosveti za čija radna mesta su predviđeni najniži koeficijenti. Autor ovog komentara je Jelena Krstić.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: