• Početna
  • Aktuelno
  • Pristup podacima o uspehu i vladanju učenika na zahtev roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika

Pristup podacima o uspehu i vladanju učenika na zahtev roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika

Aktuelno

Objavljene su izmene i dopune:

– Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi,

– Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi.

Suština izmena vezana je za mogućnost autorizovanog elektronskog pristupa podacima o uspehu i vladanju učenika sadržanih u dnevniku obrazovno-vaspitnog rada, odnosno knjizi evidencije o obrazovno-vaspitnom radu, koje škola vodi u elektronskom obliku, na zahtev roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Sadržina novododatih članova 25a (kod Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi) i 4a (kod Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi) je identična u oba pravilnika i odnosi se na činjenicu da:

– dnevnik obrazovno-vaspitnog rada odnosno knjiga evidencije o obrazovno-vaspitnom radu koji škola vodi u elektronskom obliku sadrži i podatak o jedinstvenom matičnom broju učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika, u skladu sa zakonom;

na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika, škola može da obezbedi autorizovani elektronski pristup podacima o uspehu i vladanju tog učenika;

zahtev obavezno mora da sadrži podatak o jedinstvenom matičnom broju učenika i njegovog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika;

– se elektronski pristup obezbeđuje preko pristupnih parametara koje škola dostavlja podnosiocu zahteva – roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku učenika, na adresu elektronske pošte navedene u zahtevu.

Početak primene predmetnih izmena i dopuna je 5. novembar 2018. godine.

 

Tekstove ovih propisa možete pogledati u okviru programa Prosvetni Pravni Savetnik.

 

 

 

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: