• Početna
  • Aktuelno
  • Predmeti-utuženja – novi program iz palete proizvoda Profi Sistema

Predmeti-utuženja – novi program iz palete proizvoda Profi Sistema

Aktuelno

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta

Predstavljamo Vam proveren i efikasan softverski paket koji će Vam omogućiti da ubrzate i unapredite rad sa svim vrstama predmeta. Pomoći će Vam da izvršavate zakonske obaveze u vezi sa evidentiranjem sudskih sporova i drugih postupaka i omogućiti da uredite praćenje toka postupaka, sa sadržinskim podacima o vrsti i vrednosti spora ili drugog postupka, o preduzetim radnjama i aktima, kao i o podacima za finansijske izveštaje o nastalim troškovima iz sporova ili drugih postupaka.

DETALJNIJE O PROIZVODU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: