Poslovni Pravni Pomoćnik

Aktuelno

Specijalizovano izdanje namenjeno privrednim društvima, usklađeno sa novim Zakonom o privrednim društvima.
Kompletna elektronska baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata
Detaljno i u prvom planu propisi iz Vaše oblasti poslovanja.
Poseban naglasak na: radne odnose u privredi, obavezno socijalno osiguranje, pravne poslove, odnosno ugovore sa drugim privrednim subjektima i javnim sektorom, javne nabavke – za uspešno učešće u postupcima javnih nabavki
Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u tumačenju.
• Vaš lični pomoćnik u primeni propisa – Vi pitate, mi odgovaramo!

DETALJNIJE O PROIZVODU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: