Najznačajnije odluke Ustavnog suda iz 2018. godine

Aktuelno

Predstavljamo Vam 30 najznačajnijih odluka Ustavnog suda donetih u 2018. godini. To su odluke koje se odnose na sledeće oblasti prava, odnosno pravne institute:

I. Krivično i prekršajno pravo:
• Postupanje sa neurednom žalbom i tendencija okrivljenog da nastupi zastarelost
• Oduzimanje celokupnog iznosa novca neprijavljeno prenetog preko granice
• Novi kriterijumi kod primene načela ne bis in idem i vođenje dva postupka zbog upravljanja neregistrovanim vozilom i upotrebe lažnih registracionih tablica
• Mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora kao lišenje slobode
• Izostanak ocene okolnosti koje se odnose na ličnost okrivljenih
• Derogiranje odredaba Zakona o obligacionim odnosima i doprinos pritvorenog lica lišenju slobode
• Napuštanje adrese boravišta i neobaveštavanje suda o državljanstvu i pasošu druge države

II. Parnični i izvršni postupak
• Održavanje ročišta za izjašnjavanje o odbacivanju tužbe bez izuzetka
• Forma i sadržina predloga za sprovođenje privremene mere

III. Suđenje u razumnom roku:
• Tužba za naknadu imovinske štete kao uslov za podnošenje ustavne žalbe i nepostojanje imovine zbog odbijanje zahteva
• Odnos utvrđene povrede prava i pravičnog zadovoljenja kod povrede prava na suđenje u razumnom roku

IV. Obligacioni odnosi:
• Uslovi za postojanje štete prouzrokovane objavljivanjem informacija
• Postupanje sa opasnim stvarima vezanim za električnu energiju
• Lica od kojih se garantni fond može regresirati
• Zastarevanje prava na potraživanje neisplaćenih penzija i prekid zastarelosti zahtevom za isplatu

V. Svojinskopravni odnosi:
• Povraćaj stvari na osnovu presude donete nakon usvajanja plana reorganizacije
• Dokazivanje vlasništva na stvari kod derivativnog načina sticanja prava svojine
• Nepostojanje prava retencije zbog nesavesnosti držaoca i ocena savesnosti vlasnika
• Ništavost založne izjave nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora i isplate cene
• Dobra u opštoj upotrebi u državini fizičkih lica
• Odlučivanje o reivindikacionoj tužbi po pravilima za publicijansku tužbu i dejstvo presude na umešača

VI. Radno pravo:
• Značaj minimalne zarade za obračun novčane naknade za slučaj nezaposlenosti
• Rešenje kojim je utvrđeno pravo na isplatu potraživanja, ali nije utvrđeno potraživanje

VII. Porodično pravo:
• Prećutna saglasnost“ supružnika kod davanja založnih izjava

VIII. Stečajno pravo:
• Uticaj potraživanja utvrđenog pravnosnažnom presudom na obavezu prijavljivanja potraživanja u stečajnom postupku

IX. Eksproprijacija:
• Ograničenje prava vlasnika na mirno korišćenje imovine bez faktičke eksproprijacije

X. Rehabilitacija
• Ograničenje prava vlasnika na mirno korišćenje imovine bez faktičke eksproprijacije
• Isključenje prava na rehabilitaciju na osnovu elaborata Pokrajinske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini

XI. Uslovi za podnošenje ustavne žalbe
• Preispitivanje od strane Ustavnog suda pojedinačnog pravnog akta procesnog karaktera
• Donošenje odluke povodom poslednjeg dozvoljenog pravnog sredstva

Kompletne tekstove odluka Ustavnog suda možete pogledati u okviru programa „Propis Soft“.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: