Odbrana i bezbednost

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 36/2018 objavljeno je više zakona koji se odnose na oblasti odbrane i bezbednosti:
• Zakon o vojnom obrazovanju koji se primenjuje od 1. septembra 2018. god. a čijim stupanjem na snagu  18. maja 2018. god., prestaje da važi Zakon o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama („Sl. list SRJ”, br. 80/1994, 85/1994 – isp. i 74/99 i „Sl. list SCG”, broj 44/2005), osim odredaba čl. 126–150. koje ostaju na snazi do donošenja propisa iz člana 35. stav 6. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) ;
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
• Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme koji se primenjuje od 18. maja 2018. god. a čijim stupanjem na snagu  , prestaje da važi Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme („Sl. list SRJ”, br. 41/1996, „Sl. list SCG”, br. 7/2005 – dr. zakon i „Sl. glasnik RS”, broj 85/2005 – dr. zakon), osim odredaba čl. 8–10. koje ostaju na snazi do donošenja podzakonskih akata za izvršenje ovog zakona;
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji koji se primenjuje od 18. maja 2018. god.

Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis Soft.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: