• Početna
  • Aktuelno
  • Novo uputstvo o zaštiti i bezbednosti dece i učenika i gotov model Pravilnika

Novo uputstvo o zaštiti i bezbednosti dece i učenika i gotov model Pravilnika

Aktuelno

Pravilnik izrađen u skladu sa novim uputstvom – samo u “Propis Soft-Prosvetni Pravni savetnik”

U „Sl. glasniku RS”, br. 67/2022 od 17. juna 2022. godine objavljeno je Uputstvo za izradu akta kojim ustanove obrazovanja i vaspitanja propisuju mere, način i postupak zaštite i bezbednosti dece i učenika. Uputstvo se primenjuje od 25. juna 2022. godine.

Ovim uputstvom se daju instrukcije za izradu akta kojim ustanove obrazovanja i vaspitanja – predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i škola sa domom učenika, propisuju mere, način i postupak zaštite i bezbednosti dece i učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova, u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave i koje je dužna da sprovodi.

Deca i učenici imaju pravo na zaštitu i bezbednost u objektu – zgradi i dvorištu ustanove, kao i van zgrade i dvorišta ustanove, za vreme ostvarivanja svih oblika vaspitno-obrazovnog, odnosno obrazovno-vaspitnog rada ili drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove.

Uputstvom je predviđeno da ustanova treba da pripremi analizu potencijalnih i aktuelnih rizika u organizaciji rada ustanove i to: pristup objektu ustanove; sigurnost prostora; u unutrašnjem prostoru – stanje objekata u kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; specifični uslovi i okolnosti koje su karakteristične za ustanovu.

Svaka ustanova sa merama zaštite i bezbednosti koje donosi, u skladu sa ovim uputstvom, na odgovarajući način upoznaje decu i učenike, njihove roditelje, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i sve zaposlene.

Samo u okviru paketa “Propis Soft-Prosvetni Pravni savetnik” nalazi se usklađeni model Pravilnika o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola.

 

Detaljnije


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: