• Početna
  • Aktuelno
  • Novo u izvršnom postupku – Podnošenje i dostavljanje u elektronskom obliku

Novo u izvršnom postupku – Podnošenje i dostavljanje u elektronskom obliku

Aktuelno

Obaveštavamo Vas da su u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2021, sa primenom od 3. aprila 2021, objavljeni:

Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku, i

Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa.

Pravilnikom o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku bliže se uređuje način podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku pravosudnom korisniku, uslovi za pristupanje i registracija korisnika Informacionog sistema ministarstva nadležnog za pravosuđe.

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku podnosi se putem Informacionog sistema ministarstva nadležnog za pravosuđe.

Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa uređuje se dostavljanjem elektronskim putem akata i pismena između javnog izvršitelja i drugih organa. Propisano je da javni izvršitelj može elektronskim putem dostaviti drugom organu akte i pismena.

Dostavljanje se vrši preko aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za pravosuđe, koja je veb servisom ili na drugi način povezana sa aplikacijom državnog organa kome se vrši dostavljanje ili preko aplikacije ministarstva koja je veb servisom ili na drugi način povezana sa sistemom za razmenu poruka organa nadležnog za elektronsku upravu, ako je organ kome se vrši dostavljanje korisnik tog sistema.

 

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: