Brojni novi zakoni i izmene zakona od važnosti za javni sektor

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeno je 43 nova zakona, odnosno izmene i dopune postojećih zakona. Ovi zakoni donose mnoge važne novine za celokupan javni sektor.

U ovom tekstu navešćemo najvažnije zakone za javni sektor.

1. Zakoni koji se odnose na budžet, javne prihode i rashode:

– Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji se primenjuje od 9. decembra 2018. god.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

– Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

2. Radni odnosi, plate, doprinosi:

– Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

– Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.

– Zakon o izmenama zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

– Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

– Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.

– Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god.

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji se primenjuje od 1. januara 2019. god.

Pored navedenih, objavljeni su i drugi novi zakoni i izvršene izmene i drugih brojnih postojećih zakona, čije prečišćene tekstove možete pogledati u programu „Propis Soft“.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: