• Početna
  • Aktuelno
  • Novi stav Vrhovnog kasacionog suda: Nadležnost suda za odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za socijalno osiguranje

Novi stav Vrhovnog kasacionog suda: Nadležnost suda za odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za socijalno osiguranje

Aktuelno

Vrhovni kasacioni sud doneo je novi pravni stav, koji se odnosi na nadležnost suda za odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za socijalno osiguranje.

Naime, u praksi se pojavilo kao sporno pitanje da li je sud nadležan da odlučuje o samostalnom zahtevu za uplatu doprinosa za socijalno osiguranje, u smislu čl. 1. i 16. Zakona o parničnom postupku, o čemu smo pisali i u časopisu „Advokatska kancelarija“, broj 44, april 2018.

Godinama je sudska praksa bila različita, a i sam Vrhovni kasacioni sud je smatrao da sud nije nadležan da o tome odlučuje, ali je nakon više odluka Ustavnog suda, na sednici od 12. marta 2019. godine, promenio svoj stav koji sada glasi:

Sud je nadležan da u parničnom postupku odlučuje o zahtevu zaposlenog lica ili lica koje je korisnik naknade za vreme privremene nezaposlenosti da poslodavac ili Nacionalna služba za zapošljavanje uplate doprinose za obavezno socijalno osiguranje odgovarajućim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li je takav zahtev jedini predmet spora.“

Pogledajte ostale stavove i odluke sudova, modele i komentare u vezi sa Zakonom o parničnom postupku.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: