• Početna
  • Aktuelno
  • Najnoviji stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – iz januara 2020. godine

Najnoviji stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – iz januara 2020. godine

Aktuelno

Krajem januara objavljeni su brojni novi stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova, zauzimani tokom 2019. godine.

Stavovi se odnose na sporna pitanja u primeni: Zakonika o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija, Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata i drugih propisa.

Konkreno, zauzeti su stavovi po sledećim spornim pitanjima, odnosno institutima:

– Primena blažeg propisa kod izricanja jedinstvene kazne za dela učinjena u vreme važenja više zakona (čl. 5. KZ)

– Kvalifikacija teškog ubistva učinjenog u neuračunljivom stanju (čl. 23. i 114. KZ)

– Zamena novčane kazne zatvorom kada je neprimenljiv zakonski ekvivalent (čl. 51. KZ)

– Jedinstvena kazna kod osude na dugogodišnji zatvor i znatno blažu kaznu (čl. 60. KZ)

– Oduzimanje imovinske koristi od lica kojem je faktički pribavljena (čl. 91. I 92. KZ i čl. 539. ZKP)

– Zastarelost izvršenja kazne zatvora po presudi koja je kasnije dostavljena na izvršenje (čl. 107. KZ)

– Nasilje punoletnog lica prema maloletnom licu sa kojim živi u vanbračnoj zajednici (čl. 194. KZ)

– Odgovornost vlasnika oružja kategorija a, b i c za neovlašćeno držanje i nošenje oružja u periodu roka za legalizaciju (čl. 348. KZ)

– Iskaz svedoka dat pred stranim organom kod preuzimanja krivičnog gonjenja protiv našeg državljanina po zamolnici strane države (čl. 15. i 288. ZKP, čl. 26. Evropske konvencije o prenosu postupaka u krivičnim stvarima i čl. 47. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima)

– Žalba na odluku donetu po žalbi javnog tužioca kojom je preinačeno rešenje o odbijanju predloga za određivanje pritvora (čl. 212. i 468. ZKP)

– Žalba na odluku po predlogu za ukidanje pritvora ili blaže mere obezbeđenja prisustva okrivljenog (čl. 212., 216. i 468. ZKP)

– Momenat do kog se može odustati od zahteva za izricanje jedinstvene kazne i posledice odustanka (čl. 552. ZKP)

– Neprihvatanje optužnice od strane višeg javnog tužioca kada se osnovni sud oglasio stvarno nenadležnim (čl. 339. i 416. ZKP)

– Nagrada za poverljiv razgovor sa osumnjičenim pre saslušanja pred policijom (čl. 69. i 261. ZKP i tarifni br. 6. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata)

– Imovina preneta na treće lice teretnim pravnim poslom u cilju osujećenja oduzimanja (čl. 38. i 43. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela)

– Nemogućnost zamene privremenog oduzimanja imovine merom zabrane raspolaganja (čl. 24., 25. i 34. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela)

– Ukidanje po žalbi prvostepenog rešenja o privremenom oduzimanju imovine od drugostepenog suda (čl. 25., 32. i 33. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela)

– Izmena izrečene vaspitne u mere u postupku izvršenja (čl. 73. i 85. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica)

– Stvarna nadležnost drugostepenog suda po žalbi protiv rešenja kod samovoljnog napuštanja prostorija (čl. 29. Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija)

 

Celokupne tekstove navedenih stavova možete videti u okviru programa „Propis Soft“.

Nadamo se da su Vam ove infomacije bile od značaja. Pratite naš sajt i naloge na društvenim mrežama za redovne korisne informacije.

 

DETALJNIJE

NARUDŽBENICA

 


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: