• Početna
  • Aktuelno
  • Koje novine i izmene u radu privrednih društava donosi novi Zakon o trgovini?

Koje novine i izmene u radu privrednih društava donosi novi Zakon o trgovini?

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 52/2019 objavljen novi Zakon o trgovini, koji se primenjuje od 30. jula 2019. godine.

U odnosu na dosadašnji zakon:

– Napravljena je nova podela trgovine koja je usklađena sa pravima i obavezama u Zakonu o zaštiti potrošača, a izvršena su usklađivanja i sa zakonima u oblasti inspekcijskog nadzora i opšteg upravnog postupka.

– Za razliku od dosadašnjeg definisan je pojam robe, elektronske platforme, elektronske prodavnice.

– Trgovina se obavlja kao:

1) trgovina na veliko – (veleprodaja, veletrgovina)
2) trgovina na malo i pružanje usluga potrošačima

– Prema načinu obavljanja trgovina na malo i pružanje usluga potrošačima se obavlja kao:
1) trgovina na prodajnom mestu;
2) trgovina ličnim nuđenjem;
3) daljinska trgovina.

 – Definisani su najčešći oblici elektronske trgovine:

1) Prodaja preko elektronske prodavnice trgovca koji nudi robu/usluge.
2) Prodaja robe/usluge preko elektronske platforme koja povezuje trgovce i potrošače, pri čemu su ugovornom kupoprodajnom odnosu trgovac i potrošač.
3) Prodaja robe potrošačima preko elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme, pri čemu se roba isporučuje potrošaču direktno iz magacina proizvođača/veletrgovca („dropshipping” oblik elektronske trgovine).

 – Uvode se novine u pogledu isticanja cene, a posebno kod roba i usluga koje se prodaju elektronskim putem, definisana je akcijska prodaja, sezonsko sniženje i rasprodaja.

– Važnu novinu prestavlja uvođenje ovlašćenja inspektora da obavi prikrivenu kupovinu.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe:
1) Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10, 10/13 i 44/18 – dr. zakon);
2) člana 16. i člana 78. stav 1. tačka 6) Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik RS”, broj 6/16).

Komentar novog Zakona o trgovini, kao i tekst zakona možete pogledati u okviru specijalizovanog izdanja namenjenog privrednim društvima Poslovni Pravni Pomoćnik.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: