Kalendari obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/2020

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“- Prosvetni glasnik br. 5/2019 objavljeni su:

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020 koji stupa na snagu 4. juna 2019. god. a kojim se utvrđuje kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne škole, za školsku 2019/2020. godinu.

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020 koji se primenjuje od 4. juna 2019. god. a kojim se utvrđuje kalendar za ostvarivanje obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) i školskog raspusta u gimnaziji, umetničkoj i stručnoj školi, za školsku 2019/2020. godinu.

U „Sl. listu APV“, br. 25/2019 od 29. maja 2019. god objavljeni su:

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu koji stupa na snagu 6. maja 2019. god. a kojim se utvrđuje vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada u toku školske 2019/2020. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u osnovnim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu koji stupa na snagu 6. maja 2019. god. a kojim se utvrđuje vreme ostvarivanja obrazovno- vaspitnog rada (teorijska nastava, praktična nastava i vežbe) u toku školske 2019/2020. godine i vreme i trajanje školskog raspusta učenika u srednjim školama sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Uvid u tekst novih pravilnika kojima se uređuju kalendari obrazovno-vaspitnog rada možete ostvariti u pravnoj bazi „Propis Soft“- Prosvetni Pravni Savetnik.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: