Kako po novom postupku pobiti rešenje o izvršenju?

Aktuelno

Pogledajte najnoviji video komentar jedne od najznačajnih novina koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Zakon je i pre početka primene izazivao brojne nedoumice.

Izmenjen je postupak po pravnom leku na rešenje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – čl. 85. do 90.

Dakle, radi se postupku po pravnom leku kojim se pobija rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, odnosno rešenje o odbacivanju ili odbijanju predloga za izvršenje.

POGLEDAJTE DETALJNIJE


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: