• Početna
  • Aktuelno
  • Nove izmene Zakona o privrednim društvima – pečat, posebne dužnosti i raspolaganje imovinom velike vrednosti

Nove izmene Zakona o privrednim društvima – pečat, posebne dužnosti i raspolaganje imovinom velike vrednosti

Aktuelno

U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljen je Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima koji se primenjuje od 9. decembra 2018. godine.

Nakon izmena Zakona o privrednim društvima koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 44/2018, novim Zakonom o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018) menja se sledeće:

• u članu 25. koji uređuje upotrebu poslovnog imena, pečata i drugih podataka, dopunjuju se odredbe koje se odnose na upotrebu pečata, zbog određenih nedoumica koje su se pojavile u praksi;

• kada je u pitanju odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa skraćen je rok za objavljivanje obaveštenja o pravnom poslu ili radnji u vezi sa kojom postoji lični interes;

• kod tužbe zbog povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes i tužbe člana društva zbog povrede posebnih dužnosti (individualna tužba) – sud ima ovlašćenje da izrekne meru privremenog ograničenja prava vršenja funkcije direktora, člana nadzornog odbora, zastupnika ili prokuriste u trajanju od 12 meseci;

• postupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti izmenjen je radi efikasnije realizacije projekata javno-privatnog partnerstva.

Detaljan komentar ovih izmena i dopuna možete pročitati u programu Poslovni pravni pomoćnik.

.


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: