98. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ oktobar 2022.

Aktuelno

TEMA BROJA je „Da li je advokat bespotreban trošak?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – konkretan povod za temu broja je naređenje koje je Prvi osnovni sud u Beogradu objavio na svom sajtu, a koje su prihvatili i ostali sudovi, da se advokati svrstaju u treća lica kojima je neophodno da imaju overeno punomoćje prilikom podnošenja zahteva i preuzimanja uverenja da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se prema trenutno važećim propisima prema kojima davanje bilo kakvog poklona lekaru nije i nikako ne može biti krivično delo, jer ako čitamo propise onako kako sada glase, nažalost, sada to nije moguće, iako tužilaštva gone a sudovi uporno kažnjavaju lekare zbog primanja i traženja mita.

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: