97. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ septembar 2022.

Aktuelno

TEMA BROJA je „Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl. 1 Protokol čl. 1 uz EKLJP“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – u septembru, kao temu novog broja, predstavićemo detaljan stručni rad naše saradnice iz Pravosudne akademije o pravu na imovinu kroz domaće propise, a naročito kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se važnošću ostvarenja zabranjene posledice u krivičnom i prekršajnom pravu, odnosno pitanjem zašto postoji nerazumevanje u vezi sa zabranjenom posledicom.

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: