• Početna
  • Aktuelno
  • 95/96. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jul/avgust 2022.

95/96. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jul/avgust 2022.

Aktuelno

TEMA BROJA je „Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom“, dipl. prav. Nikola Aleksić – Još jednom se u temi broja bavimo stavom našeg Ustavnog suda o nepriznavanju troškova zastupanja pred ovim sudom, a povod je još jedna odluka Evropskog suda u kojoj je ponovo zauzet suprotan stav u odnosu na stav Ustavnog suda države iz okruženja čije su relevantne odredbe praktično identične našim.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto pravno lice ne može biti kažnjeno za radnje vozača?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, a pitanje koje se postavlja je zašto se zauzima stav kada su zakonske odredbe sasvim jasne.

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: