94. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jun 2022.

Aktuelno

TEMA BROJA je „Dilema za i protiv“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – a bavi se jednim od najsporniji pitanja u prethodne 2 godine (ako ne i više) u sudskoj praksi – toplim obrokom i regresom u javnom sektoru.

Odluke Vrhovnog kasacionog suda u pogledu odlučivanja u predmetima zaposlenih u javnom sektoru (prosveti, socijalnim ustanovama, zdravstvu i dr.) na pravo na naknadu za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora u odnosu na odluke Ustavnog suda RS ukazuju ponovo na neujednačenu sudsku praksu i stavove istog suda koji nisu usaglašeni, što nesumnjivo ne doprinosi pravnoj sigurnosti i pravu stranaka da se o njihovom pravu odluči na jednak način.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je ono što autora kao pravnika intrigira a to pitanje iz naslova. Analiza je rađena sa aspekta pozitivnog prava RS, a pitanja koje autor postavlja, kao i principi kojima se vodi su globalni.

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: