91. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2022.

Aktuelno

TEMA BROJA je „Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku“, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, a bavi se pitanjem zaštite ovog prava u parničnom postupku, sa naglaskom na test srazmernosti koji je neophodno sprovesti kako bi sud ocenio opravdanost mešanja u pravo na dom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koliko je teško izračunati polovinu raspona kazne?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod teme za razmišljanje je stav Vrhovnog kasacionog suda oko spornog pitanja u vezi sa kojim nije postignuta saglasnost predstavnika apelacionih sudova, a odnosi se na višestruki povrat.

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: