87. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ novembar 2021.

Aktuelno

TEMA BROJA je „Pobijanje dužnikovih pravnih radnji“, Snežana Solarević, sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, a odlučili smo da baš ovaj tekst bur tema broja zahvaljujući čitaocima koji već duže vreme predlažu radove u vezi sa ovom tematikom, a kao prilog objavljujemo i sudsku praksu u vezi sa ovim pojmom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – autor se u tekstu bavi „sumnjivim“ stavom Prekršajnog apelacionog suda o samostalnom postupku protiv odgovornog lica bez postupka pravnog lica.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: