85. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ septembar 2021.

Aktuelno

TEMA BROJA: „Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela“- Gavrilo Šćepanović, Prim. dr, sudski veštak iz Beograda – s obzirom na veliki broj sugestija čitalaca da bi trebalo objaviti i tekst u vezi sa ovim osnovom za naknadu štete.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda u vezi sa odgovornošću maloletnika koji nema ličnu kartu.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: