• Početna
  • Aktuelno
  • 83-84. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jul/avgust 2021.

83-84. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ jul/avgust 2021.

Aktuelno

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijem sporu, odnosno sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru. Ovo pitanje je dobilo svoj epilog zauzimanjem stava Vrhovnog kasacionog suda u presudi od 13. februara 2020. god. Ovo nije prva presuda o ovom pitanju gde VKS odlučuje o izjavljenoj reviziji, ali je prva dostupna u kojoj se jasno iznosi stav suda o spornim i nespornim činjenicama, te izvodi zaključak o osnovanosti ovog prava. Autor ovog teksta je dipl. prav. Jelena Krstić.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguće izreći kaznu pozivom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje je praktično nastavak komentara iz prošlog broja.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: