80. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2021.

Aktuelno

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih stvari koje su ove izmene donele, između ostalih primedbi ističe se i ta da je „ZIO nažalost jedan od primera kako se završna redakcija ili nije uopšte uradila ili se površno uradila. Zakon „boluje“ od nepreciznosti.“

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć kredit u devizama?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je situacija oko različitog tumačenja odredbi propisa, koja nameće nekoliko pitanja: u kojoj valuti se odobrava kredit?; zašto banke primenjuju “gimnastiku” pri odobravanju kredita?; kakve probleme to može izazvati?

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: