55. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2019.

Aktuelno

TEMA BROJA: “Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda”, dipl. prav. Nikola Aleksić – sama činjenica da postoji više hiljada sporova u vezi sa neisplaćenim potraživanjima zaposlenih kod promene poslodavca usled izvršene statusne promene ovog preduzeća, dovoljan je povod da ovaj tekst bude tema broja, pri čemu se nakon brojnih odluka redovnih sudova, uključujući i odluke Vrhovnog suda i Ustavni sud prvi put oglasio povodom ovog slučaja.
Osim činjenice da je podneto verovatno više hiljada tužbi, koliko je značajan ovaj slučaj pokazuje i broj spornih pitanja koja su razmatrana pred sudovima: pasivna legitimacija novog poslodavca, odnosno poslodavca sledbenika, pitanje kada je zaposleni podneo tužbu, pre ili posle statusne promene, uticaj vrste same statusne promene na odlučivanje, odnosno pravo zaposlenog, da li je u pitanju proširenje tužbe, da li je isto kada se zaključi aneks ili novi ugovor radu između zaposlenog i poslodavca, kada je nastalo potraživanje zaposlenog, na kome je teret dokazivanja, solidarna odgovornost starog i novog poslodavca, da li se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima ili je Zakon o privrednim društvima lex specialis po pitanju solidarne odgovornosti, da li novi poslodavac ima dokaze na osnovu kojih bi samo stari, odnosno poslodavac prethodnik bio dužnik zaposlenog i dr.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Naknada izgubljene zarade kao naknada štete”, dipl. prav. Nenad Jevtić – i ova tema podstaknuta je odlukom Ustavnog suda prema kojoj se kod naknade štete zbog nezakonitog otkaza ne primenjuju opšta pravila o naknadi štete.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: