105. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ maj 2023.

Aktuelno

U temi broja pod nazivom „Javni beležnici i izvršni postupak“ detaljno je objašnjen „odnos“ javnih beležnika i izvršnog postupka, odnosno šta mora biti utvrđeno u javnobeležničkom aktu da bi bio izvršna isprava i dr. – autor Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ko sme da izriče novčane kazne?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se spornim ovlašćenjem Komisije za hartije od vrednosti o izricanju kazni pravnom ili fizičkom licu.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: