104. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2023.

Aktuelno

TEMA BROJA je „Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa, Dr Marko Milović, advokat u Beogradu – tema broja ovoga puta bavi se, a što možemo videti iz novinskih naslova, jednom nažalost sve češćom pojavom. Odnosno ovaj tekst bavi se važnošću zaštite dece u oblasti seksualnih odnosa iz ugla krivičnog prava. Kao prilog data je i brojna, opet moram reći nažalost, sudska praksa u vezi sa različitim krivičnom delima.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta je potrebno dokazati kod prekršaja?”, Dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje daje odgovor na pitanje šta je potrebno dokazati kod prekršaja, „kao najbrojnijoj vrsti kaznenih dela, koja, iako najlakša u svojoj biti, zbog broja izvršenja istih predstavljaju društvenu opasnost s kojom se mora računati“.

 

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: