100. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ decembar 2022.

Aktuelno

Sa velikim zadovoljstvom i ponosom predstavljamo Vam 100. broj časopisa „Advokatska kancelarija“.

TEMA BROJA je „Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta“- Maja Gluščević, advokat iz Niša– konkretan povod za temu broja je postupanje pripadnika PU Niš i to posebnog odeljenja za narkomaniju, koje je prilikom hapšenja od osumnjičenog koji se kretao biciklom, istu oduzelo, a da pritom za navedenu pokretnu stvar čiji je vlasnik osumnjičeni, postupajuća službena lica nisu izdala potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, iako je osumnjičenom određeno zadržavanje od strane nadležnog javnog tužioca do 48 časova.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se pravnim shvatanjem zauzetim većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u vezi prestanka važenja potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za bicikl sa motorom.

DETALJNIJE O IZDANJU


PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: