• Početna
  • Najčešće korišćeni paket od strane advokata

Najčešće korišćeni paket od strane advokata

zaključno sa 31. decembrom 2021. godine

FUNKCIONALNO I SADRŽINSKI PRILAGOĐEN RADU ADVOKATA

Propisi

Kompletna baza sa preko 30000 propisa: važeći, nevažeći, prečišćeni tekstovi, istorija propisa…, republički propisi, propisi prethodnih država, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava, veza propisa sa povezanim aktima (drugim propisima, sudskom praksom, modelima i komentarima) i upoređivanje propisa, upoređivanje sa prethodnim verzijama

Baza sudske prakse

Pojačana baza sudske prakse sa pažljivo biranim, primenjivim tekstovima sudske prakse – direktna veza preko člana (opcija Tumačenja i primena) ili pretragom po ključnoj reči, oblasti, sudu ili datumu objave… (preko 34000 tekstova).

Modeli

Podnesci, ugovori, obrasci i drugi akti, uvek blagovremeno usklađeni sa važećim propisima, na ćiriličnom i latiničnom pismu, po svim oblastima prava, odnosno različitim postupcima – preko 1300 modela.

Tumačenja i primena

Laku i praktična primenu propisa u praksi. Nakon što pomoću sistema za brzu pretragu propisa, pronađete željeni akt, klikom na ikonicu konkretnog člana Zakona, omogućen Vam je pristup svim aktima kojima se odredbe tog člana sprovode u praksi.

Alarm za praćenje propisa i sudske prakse

Sistem za automatsko obaveštavanje o izmenama propisa i novoobjavljenoj sudskoj praksi.

Unapređeni sistem za brzu pretragu

Rezultat ovakve sveobuhvatne pretrage su svi propisi, sudsku praksa, službena mišljenja ili modeli koji se odnose na otkucanu ključnu reč, odnosno pojam koji Vam je bitan u konkretnom slučaju. Jedinstvena pretraga koja štedi Vaše vreme!

Skrećemo pažnju i Važna obaveštenja

Opcije programa koje pored obaveštenja o stupanju na snagu propisa ili o prestanku važenja istog podrazumevaju i obaveštenja od najvećeg pravnog značaja za korisnike programa – o početku ili prestanku primene propisa.

Korisnička baza

Formiranje korisničke baze dokumenata koje često koristite. Ova rubrika pruža mogućnost izdvajanja Vama najvažnijih tekstova kako ne biste svaki put vršili pretragu.

Kalkulator sudskih taksi

Ono što ovaj kalkulator razlikuje od drugih sličnih programa je preciznost, sveobuhvatnost i jednostavnost obračuna, a ažurnost se podrazumeva, jer je uvek usklađen izmenama Zakona o sudskim taksama.

    Specijalizovani servisi za advokaturu:

Ova opcija omogućava pristup svim aktima kojima se odredbe tog člana sprovode u praksi, a to su:

1. podzakonski akti kojima se bliže uređuju odredbe izabranog člana;
2. sudska praksa – odluke, odnosno stavovi i shvatanja sudova u vezi sa primenom odredaba tog člana;
3. službena mišljenja – tumačenja konkretnog člana od strane ministarstava i drugih nadležnih organa;
4. modeli akata izrađenih prema odredbama člana za praktičnu upotrebu propisa;
5. komentari i napomene – radovi stručnih saradnika i napomene redakcije programa “Propis Soft”.

Sistem za automatsko obaveštavanje o novoobjavljenoj sudskoj praksi. Označite zakone koje želite da pratite i ovaj jedinstveni servis će Vas pravovremeno obavestiti i o svakoj izmeni propisa, novim službenim mišljenjima ili modelima akata. Na ovaj način, u obimnoj pravnoj bazi sa dnevnim izmenama i ažuriranjem, jednostavno pratite propise i sudsku praksu koja je Vama najčešće potrebna, što omogućava oblikovanje baze i aplikacije prema potrebi advokata kao pojedinca.

Sistem funkcioniše tako što Vam dostavlja obaveštenja:

– na naslovnu stranu aplikacije, uz mogućnost da odmah pročitate i odštampate tekst,
– na e-mail i/ili sms (u ovom slučaju nemate obavezu biti u programu kako biste bili upoznati sa izmenama propisa ili novoobjavljenom sudskom praksom).

U okviru programa dostupni su i komentari propisa i napomene redakcije za primenu propisa, koje predstavljaju svojevrstan vodič u vezi sa novim propisima, odnosno novim pravima, obavezama, postupcima i procedurama, a nalaze se na početnoj strani aplikacije i imaju za cilj da olakšaju praćenje novoobjavljenih i izmenjenih propisa, tj. da podsete na početak primene važnijih propisa i njihovih izmena.

     + Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

12 Meseci

“Advokatska kancelarija”

jedini stručni časopis za advokate
Do sada je izašlo 87 brojeva

Dr Milan Škulić – profesor Pravnog fakulteta u Beogradu
Prof. Dr Đorđe N. Lopičić
Borivoje Gajić – sudija Apelacionog suda u Novom Sadu
Mr Sretko Janković – sudija Apelacionog suda u Beogradu
Dr Dragica Popesku – sudija Apelacionog suda u Beogradu
Jasminka Obućina – sudija Privrednog apelacionog suda
Mladen Nikolić – sudija Privrednog apelacionog suda
Dr Dragan Obradović – sudija Višeg suda u Valjevu
Ruža Urošević – sudija Upravnog suda
Dr Nedeljko Jovančević – advokat
Dr Đorđe Sarapa – advokat
Dr Slobodan Gavrilović – advokat
Đuro Čepić – advokat
Jasmina Milutinović – advokat
Zoran Ilić – advokat
Maja Gluščević – advokat
Milan Ranđelović – advokat
Igor Živkovski – advokat
Dragoje Andrić – advokat
Bojan Bjelanović – advokat
Dušan Radošević – advokat
Dejana Spasojević Ivančić – advokat
Milan Ranić – advokat
Mr Zoran Čukić – advokat
Neđo Jovanović – advokat
Zorica Tršić – advokat
Tupanjac T. Milovan – advokat
Maja Laušević – advokat
Branislav S. Subotin – advokat
Mr Minja Simović – advokat
Aleksandar Porubović – advokat
Mihailo Pavlović – advokat
Ljuba Slijepčević – Pravosudna akademija
Dragan U. Kalaba – zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku
Vojkan Ilić – stručni saradnik u Prvom OJT u Beogradu
Milana Ivanić – viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom sadu
Primarijus dr Gavrilo Šćepanović – sudski veštak, spec. ortopedske hirurgije
Svetlana Grujić Marković – savetnik u Privrednom sudu u Beogradu
Vladimir Marić – direktor Zavoda za intelektualnu svojinu
Jovanka Nikolić – Asocijacija potrošača Srbije
Saša Kulić — učesnik u izradi nacrta važnih zakona, rezolucija…

Krivično procesno pravo
Krivično materijalno pravo
Prekršaji
Parnični postupak
Izvršni postupak
Vanparnični postupak
Upravni postupak i upravni spor
Suđenje u razumnom roku
Radno i socijalno pravo
Obligaciono pravo
Svojinskopravni odnosi
Porodično pravo
Nasledno pravo
Autorsko pravo (intelektualna svojina)
Medijsko pravo
Privredno pravo (stečaj)
Poresko pravo
Prava i slobode čoveka i građanina
Pravosudni sistem, uređenje države
i delatnosti od javnog značaja

Stručni komentari, referati i članci istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prava (sudija, advokata, javnih tužilaca, profesora, sudskih veštaka…), kao i tekstovi o najznačajnijoj, aktuelnoj ili spornoj sudskoj praksi.

Sudska praksa u časopisu objavljuje se u nekoliko rubrika:

– prva rubrika podrazumeva da su autorski tekstovi pokriveni su aktuelnom sudskom praksom, kako bi pored autorevih stavova, čitaoci imali i kompletan uvid u primenu određenih pravnih instutita.
– sledi pregled najnovijih stavova, shvatanja, zaključaka Vrhovnog kasacionog, apelacionih, Upravnog, Prekršajnog apelacionog i drugih sudova.
– zatim se objavljuju najnovije odluke Ustavnog suda.
– na kraju tu presude i odluke Evropskog suda za ljudska praksa kako protiv Srbije, tako i značajne odluke protiv drugih država.

Rubrika namenjena advokatima kao autorima, u kojoj mogu izneti svoje viđenje problema u primeni propisa, dati ocenu spornog postupanja državnih organa ili spornih odluka sudova, odnosno ukazati na probleme sa kojima se advokati susreću u praksi.

Sadržaj časopisa karakteriše to što predmet stručnih komentara kako trenutno aktuelne tema, tako I one teme koje su konstantno aktuelne, a tu i tekstovi o novinama u zakonodavstvu i pravosuđu. Takođe, sadržaj je tako koncipiran da omogućava i njegovu praktičnu primeni u radu advokata, sudija i drugih pravnika, jer je i sam nastao u praksi njihovih kolega.

Prikazi novih propisa i njihovih izmena obezbeđuju da čitaoci uvek budu blagovremeno upoznati sa izmenama zakona i drugih propisa, odnosno novim prvaima, obavezama ili odgovornostima koje ti propisi donose.

Skrećemo pažnju – rubrika koja sadrži tabelarni prikaz novih zakona i njihovih izmena, glasilo u kojem su objavljeni, označenjem stupanja na snagu i početka primena zakona, napomenama o prestanku važenja drugih propisa i obaveštenja o neustavnosti odredaba zakona.

12 Brojeva

POKLON ZBIRKE

Cena:

Umesto:
21.600+10.450+4.400

=3̶̶̶6̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶5̶̶̶0̶̶̶

Samo: 20.900

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.